BIOMETRIE

Huisartsendienst Nederland verricht biometrisch onderzoek op lokatie. Het betreft onderzoek in opdracht van een huisarts. Er wordt vaak gebruik gemaakt van mobiele apparatuur. Deze wordt soms in de huisartsenpraktijk gebruikt en soms in een bus of een mobiele unit die naast de praktijk wordt gezet.

ECHO-onderzoek

 algemeen

- echografie bovenbuik
- echografie onderbuik
- echografie mammae (op indicatie of na 
mammografie)
- echografie nieren / urinewegen
- echografie hals / schildklier
- duplex beenvenen (DVT)
- echografie overig ……

Onderzoeken op botdichtheid (DEXA), ECG, fundusfotografie, spirometrie, etc.. 


Diagnostisch onderzoek voor chronische patienten


Naast het installeren en runnen van een oproepdienst verricht DCT ook alle laboratorium testen en de biometrische onderzoeken zoals diabetes onderzoek, cardiocasculair onderzoek, astma / copd onderzoek, trombosedienst onderzoek: zowel de onderzoeken als de organisatorische en logistieke ondersteuning die daar bijhoort.