Het DCT kent een aantal diensten die, strak geprotocolleerd, de diagnostiek en monitoring van patienten regelen. Vaak worden patienten periodiek opgeroepen en volgens de NHG standaarden gediagnostiseerd.

Inschrijving in zo'n dienst vind altijd plaats door de huisarts, de praktijkondersteuner of de doktersassistente.

Een van die diensten is de DEXA dienst. Het DCT heeft dexa apparatuur ter beschikking. Er is mobiele apparatuur aanwezig in speciaal omgebouwde bussen. Deze bussen toeren door het land en verrichten, op verzoek van de huisarts, een dexameting. Daar hoort een score bij (om te zien of het onderzoek zinnig is) èn een verwijzing van de huisarts. Een radioloog beoordeelt de beelden en geeft een advies aan de huisarts. De huisarts overlegt dan met de patiënt.