............laatste nieuws...............
Ingeval u tariefinformatie wenst dan even met het DCT bellen (085 – 4018766). 
Deze informatie is zorgverzekeraar specifiek, met andere woorden afhankelijk van uw verzekeraar en polis zijn hier verschillen. 


Het dienstenpakket van het DCT breidt ook uit: 

Op lokatie worden keuringen verricht, meestal in opdracht van een keuringsarts. Dat betekent een gehoortest, visus bepaling en een risicocalculatie voor hart- en vaatziekten. U kunt bij ons terecht voor een rijbewijskeuring. U kunt deze keuringen ook zelf aanvragen (bel met het DCT en vraag om informatie over de diverse keuringen).


Zorggroep Het Verschil is in oprichting.

 
Een zorggroep is een groep van huisartsen die samen een bepaalde zorg (hier de diabeteszorg) verlenen op een zodanige manier dat de zorgverzekeraar dat controleert en daar extra voor betaald. Die zorg is dan heelgoed geregeld en de patiënten krijgen diabeteszorg op het hoogste, nationale niveau. Momenteel is het DCT een nationale zorggroep, genaamd Het Verschil, aan het oprichten. Een aantal praktijkondersteuners is ter beschikking om, als dat nodig is, in de praktijk te helpen.